מיטל דהרי - אושר חוק פיצול בתים צמודי קרקע (26.07.17)
בעל בית צמוד קרקע? הזדמנות להשביח את הנכס שלך!
26.07.2017
הכנסת אישרה "חוק פיצול בתים צמודי קרקע" והמשמעות היא הוראת שעה ל-5 שנים הבאות שבהן הועדות המקומיות לתכנון ולבניה יחוייבו לאשר עד 20% מצמודי הקרקע שבשטחן ובכך יהיה ניתן להוסיף יחידת דיור להשכרה (לפחות 45 מ') מתוך המבנה הקיים (לפחות 120 מ'), אפשרי להמיר גם שטחי שירות (מחסן, מרתף..) והפחתה בהיטלי השבחה!
 
המלצות על אנשי מקצוע הרלוונטים יינתנו בשמחה