מיטל דהרי - בית

דירות החודש למכירה 08.2019:
4 חדרים עם מעלית וחניה בגבעתיים גבול רמת גן!
3.5 חדרים עם חניה ואנרגיות חיוביות בשכונת תל יהודה רמת גן!
3 חדרים מרווחת לשיפוץ עם חניה בגבעתיים -
גבול רמת גן!


להשכרה! אופן ספייס 153 מטר בלב תל אביב!

08.19 מתווכי נדל"ן מפרים את הכללים... האומנם? כתבת גלובס

מדרגות מס רכישה 2019


יש לך 250,000 ש"ח להשקעה?
הופשרה תוכנית הדגל בחולון ח-500!
רכישת יחידת קרקע לפני עליית מחירים!
 


מחפשים השקעה ב- 500,000 ש"ח ומעלה?
שירות ליווי VIP למשקיעים ברכישת דירה בבירת הנגב: באר-שבע! דירות החודש למכירה 08.2019:
4 חדרים עם מעלית וחניה בגבעתיים גבול רמת גן!
3.5 חדרים עם חניה ואנרגיות חיוביות בשכונת תל יהודה רמת גן!
3 חדרים מרווחת לשיפוץ עם חניה בגבעתיים -
גבול רמת גן!


להשכרה! אופן ספייס 153 מטר בלב תל אביב!

08.19 מתווכי נדל"ן מפרים את הכללים... האומנם? כתבת גלובס

מדרגות מס רכישה 2019


יש לך 250,000 ש"ח להשקעה?
הופשרה תוכנית הדגל בחולון ח-500!
רכישת יחידת קרקע לפני עליית מחירים!
 


מחפשים השקעה ב- 500,000 ש"ח ומעלה?
שירות ליווי VIP למשקיעים ברכישת דירה בבירת הנגב: באר-שבע! דירות החודש למכירה 08.2019:
4 חדרים עם מעלית וחניה בגבעתיים גבול רמת גן!
3.5 חדרים עם חניה ואנרגיות חיוביות בשכונת תל יהודה רמת גן!
3 חדרים מרווחת לשיפוץ עם חניה בגבעתיים -
גבול רמת גן!


להשכרה! אופן ספייס 153 מטר בלב תל אביב!

08.19 מתווכי נדל"ן מפרים את הכללים... האומנם? כתבת גלובס

מדרגות מס רכישה 2019


יש לך 250,000 ש"ח להשקעה?
הופשרה תוכנית הדגל בחולון ח-500!
רכישת יחידת קרקע לפני עליית מחירים!
 


מחפשים השקעה ב- 500,000 ש"ח ומעלה?
שירות ליווי VIP למשקיעים ברכישת דירה בבירת הנגב: באר-שבע! דירות החודש למכירה 08.2019:
4 חדרים עם מעלית וחניה בגבעתיים גבול רמת גן!
3.5 חדרים עם חניה ואנרגיות חיוביות בשכונת תל יהודה רמת גן!
3 חדרים מרווחת לשיפוץ עם חניה בגבעתיים -
גבול רמת גן!


להשכרה! אופן ספייס 153 מטר בלב תל אביב!

08.19 מתווכי נדל"ן מפרים את הכללים... האומנם? כתבת גלובס

מדרגות מס רכישה 2019


יש לך 250,000 ש"ח להשקעה?
הופשרה תוכנית הדגל בחולון ח-500!
רכישת יחידת קרקע לפני עליית מחירים!
 


מחפשים השקעה ב- 500,000 ש"ח ומעלה?
שירות ליווי VIP למשקיעים ברכישת דירה בבירת הנגב: באר-שבע! דירות החודש למכירה 08.2019:
4 חדרים עם מעלית וחניה בגבעתיים גבול רמת גן!
3.5 חדרים עם חניה ואנרגיות חיוביות בשכונת תל יהודה רמת גן!
3 חדרים מרווחת לשיפוץ עם חניה בגבעתיים -
גבול רמת גן!


להשכרה! אופן ספייס 153 מטר בלב תל אביב!

08.19 מתווכי נדל"ן מפרים את הכללים... האומנם? כתבת גלובס

מדרגות מס רכישה 2019


יש לך 250,000 ש"ח להשקעה?
הופשרה תוכנית הדגל בחולון ח-500!
רכישת יחידת קרקע לפני עליית מחירים!
 


מחפשים השקעה ב- 500,000 ש"ח ומעלה?
שירות ליווי VIP למשקיעים ברכישת דירה בבירת הנגב: באר-שבע! דירות החודש למכירה 08.2019:
4 חדרים עם מעלית וחניה בגבעתיים גבול רמת גן!
3.5 חדרים עם חניה ואנרגיות חיוביות בשכונת תל יהודה רמת גן!
3 חדרים מרווחת לשיפוץ עם חניה בגבעתיים -
גבול רמת גן!


להשכרה! אופן ספייס 153 מטר בלב תל אביב!

08.19 מתווכי נדל"ן מפרים את הכללים... האומנם? כתבת גלובס

מדרגות מס רכישה 2019


יש לך 250,000 ש"ח להשקעה?
הופשרה תוכנית הדגל בחולון ח-500!
רכישת יחידת קרקע לפני עליית מחירים!
 


מחפשים השקעה ב- 500,000 ש"ח ומעלה?
שירות ליווי VIP למשקיעים ברכישת דירה בבירת הנגב: באר-שבע! דירות החודש למכירה 08.2019:
4 חדרים עם מעלית וחניה בגבעתיים גבול רמת גן!
3.5 חדרים עם חניה ואנרגיות חיוביות בשכונת תל יהודה רמת גן!
3 חדרים מרווחת לשיפוץ עם חניה בגבעתיים -
גבול רמת גן!


להשכרה! אופן ספייס 153 מטר בלב תל אביב!

08.19 מתווכי נדל"ן מפרים את הכללים... האומנם? כתבת גלובס

מדרגות מס רכישה 2019


יש לך 250,000 ש"ח להשקעה?
הופשרה תוכנית הדגל בחולון ח-500!
רכישת יחידת קרקע לפני עליית מחירים!
 


מחפשים השקעה ב- 500,000 ש"ח ומעלה?
שירות ליווי VIP למשקיעים ברכישת דירה בבירת הנגב: באר-שבע! דירות החודש למכירה 08.2019:
4 חדרים עם מעלית וחניה בגבעתיים גבול רמת גן!
3.5 חדרים עם חניה ואנרגיות חיוביות בשכונת תל יהודה רמת גן!
3 חדרים מרווחת לשיפוץ עם חניה בגבעתיים -
גבול רמת גן!


להשכרה! אופן ספייס 153 מטר בלב תל אביב!

08.19 מתווכי נדל"ן מפרים את הכללים... האומנם? כתבת גלובס

מדרגות מס רכישה 2019


יש לך 250,000 ש"ח להשקעה?
הופשרה תוכנית הדגל בחולון ח-500!
רכישת יחידת קרקע לפני עליית מחירים!
 


מחפשים השקעה ב- 500,000 ש"ח ומעלה?
שירות ליווי VIP למשקיעים ברכישת דירה בבירת הנגב: באר-שבע! דירות החודש למכירה 08.2019:
4 חדרים עם מעלית וחניה בגבעתיים גבול רמת גן!
3.5 חדרים עם חניה ואנרגיות חיוביות בשכונת תל יהודה רמת גן!
3 חדרים מרווחת לשיפוץ עם חניה בגבעתיים -
גבול רמת גן!


להשכרה! אופן ספייס 153 מטר בלב תל אביב!

08.19 מתווכי נדל"ן מפרים את הכללים... האומנם? כתבת גלובס

מדרגות מס רכישה 2019


יש לך 250,000 ש"ח להשקעה?
הופשרה תוכנית הדגל בחולון ח-500!
רכישת יחידת קרקע לפני עליית מחירים!
 


מחפשים השקעה ב- 500,000 ש"ח ומעלה?
שירות ליווי VIP למשקיעים ברכישת דירה בבירת הנגב: באר-שבע! דירות החודש למכירה 08.2019:
4 חדרים עם מעלית וחניה בגבעתיים גבול רמת גן!
3.5 חדרים עם חניה ואנרגיות חיוביות בשכונת תל יהודה רמת גן!
3 חדרים מרווחת לשיפוץ עם חניה בגבעתיים -
גבול רמת גן!


להשכרה! אופן ספייס 153 מטר בלב תל אביב!

08.19 מתווכי נדל"ן מפרים את הכללים... האומנם? כתבת גלובס

מדרגות מס רכישה 2019


יש לך 250,000 ש"ח להשקעה?
הופשרה תוכנית הדגל בחולון ח-500!
רכישת יחידת קרקע לפני עליית מחירים!
 


מחפשים השקעה ב- 500,000 ש"ח ומעלה?
שירות ליווי VIP למשקיעים ברכישת דירה בבירת הנגב: באר-שבע!