מיטל דהרי - גבעתיים העיר המרכזית ביותר בישראל! (16.11.17)
העיר היפה גבעתיים נבחרה כעיר המרכזית ביותר בישראל!

16.11.2017

מדד פריפריאלי של יישובים בישראל קובע כמה הישוב רחוק ממרכזי לימודים, מקומות תעסוקה, שירותי בריאות, מרכזי קניות ואופניים..
והעיר גבעתיים נבחרה כמרכזית ביותר!