מיטל דהרי - הצעת "חוק המתווכים" לאיסור עמלת תיווך משוכר בלבד (17.06.18)
אז עדיין שוכר צריך לשלם עמלת תיווך? 

17.06.2018

ועדת השרים אישרה את הצעת "חוק המתווכים" אשר מבקש להגדיר את חלוקת עמלת התיווך בין השוכר למשכיר בכדי למנוע מצב שהעמלה תיפול באופן חד צדדי על השוכר בלבד.

חשוב להבהיר שכרגע החוק עדיין מאפשר למתווך לגבות עמלת תיווך גם מהשוכר במקביל למשכיר, ללא הגבלה על גובה העמלה. 

יותר מכך חשוב להדגיש - מדובר על הצעת חוק טרומית אשר לא תקודם מעבר לכך...