מיטל דהרי - זוגות צעירים הפכו למשקיעים וכן, המשקיעים עדיין כאן! (28.03.16)

להשקיע! להשקיע! להשקיע!

28.03.2016

כשחיים את השטח בתחום הנדל"ן יודעים לקרוא את השוק ולצפות זאת -
זוגות צעירים הפכו למשקיעים!
כאשר הריבית במשק אפסית והון עצמי של זוגות צעירים אינו מספיק לרכישת דירה למגורים הם פשוט הופכים למשקיעים! פשוט מאוד. 
זוגות צעירים מנצלים זכות לדירה במחיר למשתכן,כאשר ישכירו את הדירה וימשיכו
לשכור בעצמם באזור הרצוי להם.
כמו כן, סביר להניח, כיאה לישראלים:), שיהיו כאלה שימנפו את זכותם לדירה במחיר למשתכן ע"י שיעבוד הדירה לטובת מישהו אחר.וממשיכה מגמת עלייה ברכישות בפריפריה - משקיעים, משפרי דיור וזוגות צעירים.
וכן, המשקיעים עדיין רוכשים! על אף העלאת מס הרכישה, 2015 לא ראתה שינוי
בשיעור המשקיעים בממוצע השנתי בסה"כ.
יהיה נכון עוד לבחון זאת בהמשך.