מיטל דהרי - חיים בנדמה לי: כמה מבקשים וכמה מקבלים במכירת דירה? (01.07.15)

חיים בנדמה לי: כמה מבקשים וכמה מקבלים במכירת דירה?

01.07.2015

זה לא סוד שבעלי דירות מבקשים מחיר גבוה בהרבה מהמחיר הריאלי של דירתם.
לפי נתוני יד 2 והשוואתם למאגר העסקאות של רשות המסים, הפער יכול להגיע ל-20%!
אפשר להבין שהפער נועד לתת מקום למו"מ אך הרבה פעמים הפער כה גדול שעסקאות לא יוצאות אל הפועל,
והן המוכרים והן הקונים מפספסים סגירת עסקאות.
זמן ממוצע למכירת דירה הוא כ-5 חודשים והפער במחיר יכול לעכב עוד יותר את זמן המכירה. 

אחד מתפקידי המתווך הוא להוריד את בעלי הדירות אל הקרקע מבחינת המחיר המבוקש ולקצר הליך של מו"מ, זמן המכירה ולחסוך מפח נפש לשני הצדדים. ערך מוסף לא מבוטל כלל...