מיטל דהרי - מדרגות מס הרכישה 2016 (16.01.16)
מדרגות מס הרכישה 2016

16.01.2016

לתשומת 
������ רוכשי הדירות:
מדרגות מס הרכישה עלו ובכך הופחת סכום מס הרכישה לתשלום
(עד ל- 15.01.2017)
heart emoticon מדרגות מס הרכישה עלו ובכך הופחת סכום מס הרכישה לתשלום (עד ל- 15.01.2017)