מיטל דהרי - מדרגות מס הרכישה 2017 (17.01.17)
מדרגות מס הרכישה 2017

17.01.2017

לתשומת 
������ רוכשי דירה יחידה:
מדרגות מס הרכישה עלו ובכך הופחת סכום מס הרכישה לתשלום
(עד ל- 15.01.2018)