מיטל דהרי - מדרגות מס רכישה 2018 (21.01.18)
מדרגות מס רכישה 2018
 
21.01.2018
 
לתשומת  רוכשי הדירות: 
מדרגות מס הרכישה עלו ובכך הופחת סכום מס הרכישה לתשלום
(עד ל- 15.01.2019).