מיטל דהרי - מדרגות מס רכישה 2019 (17.01.19)
מדרגות מס רכישה 2019
 
17.01.2019
 
לתשומת  רוכשי הדירות: 
מדרגות מס הרכישה עלו ובכך הופחת סכום מס הרכישה לתשלום
(עד ל- 20.01.2020).