מיטל דהרי - מיסוי ריבוי נכסים (03.08.16)
מיסוי ריבוי נכסים

03.08.2016

עדכונים מהשטח: אז כמה ישלמו בעלי הדירות ב"מס ריבוי נכסים"?

לאחרונה התבשרנו שיוטל מס לבעלי 33 דירות ומעלה, צעד אשר אמור לעזור בצינון עליית מחירי הדיור - 
החל מ- 01.01.17 תוטל חבות מס של 1% מערך הנכס בשנה.

סכום המס לא יעלה על 1,500 ש"ח לחודש - ז"א, מקסימום 188 אלף ש"ח לדירה שלישית, רביעית....

 הדירה הזולה ביותר תיבחר לצורך חישוב המס או לפי העדפת בעל הנכס.