מיטל דהרי - ממשיכים עם הצעד להבאת חברות בנייה זרות (03.08.16)

ממשיכים עם הצעד של משרד הבינוי והשיכון להבאת חברות בנייה זרות לישראל!

03.08.2016

כזכור, מטרת הצעד להגדיל היצע הדירות עם קיצור משך הבנייה תוך הוזלת עלויות והכנסת שיטות בנייה מתקדמות וכח אדם. 
להחלטת ממשלה זו יצאה ביקורת חריפה מצד גורמים מתחום הנדל"ן ובהמשך אף  הוגשו נגדה עתירות מהתאחדות בוני הארץ ותאגידי כח האדם לבנייה.
אתמול, בג"ץ דחה עתירותיהם היות ולא מצא שיש מקום להתערבות בהחלטת הממשלה והצורך בבנייה מתועשת בארץ גובר על צורך מתנגדי הצעד.
שהרי זה מקובל להכניס חברות זרות להגברת התחרות וההתייעלות.
 
 > מה שנכון נכון... אך האם מדינת ישראל ערוכה לסינרגיה זו..?
 
אז כן, עושה רושם שלאחרונה הממשלה יורה לכל הכיוונים בתחום הדיור אך הפעם הרצון לשנות דברים
הוא ממשי ובשילוב של מספר צעדים אני מאמינה שעוד נגיע לימים יפים מאלה בתחום הדיור בישראל
בטווח השנים הקרובות!