מיטל דהרי - נכנס לתוקף חוק שכירות הוגנת ושוכר אינו פטור מעמלת תיווך! (17.09.17)

השבוע נכנס לתוקף חוק שכירות הוגנת וחשוב להבהיר שאין פטור מעמלת תיווך מהשוכר!

17.09.2017

בקריאת פרשנות החוק בפרוטוקול, מבינים שאין בכוונת החוק לפטור את השוכר מתשלום דמי התיווך - במידה והוא חתום למתווך.
החוק לא בא לשנות את חוק המתווכים ומטרתו בנושא היא למנוע מצב שהמשכיר מזמין את המתווך והשוכר הוא זה שמשלם את העמלה שלו.
אין ספק שהחוק כרגע אינו מתייחס למכלול הסוגיות הקיימות בשטח, יש אי בהירות בנושא אשר עם הזמן תתבהר בפסיקה.


 לקריאת פרוטוקול 421 לישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט: 

 

 מתווכים יקרים: 
מוזמנים להצטרף ולהתעדכן בלשכת מתווכי הנדל"ן הארצית לקידום מעמד המתווכים בישראל!

 

 שוכרים יקרים: 
כאות הזדהות ופרגון משרדי ממשיך בנוהג גביית חצי עמלת תיווך.

 


תזכורת לשינויים העיקרים בחוק שכירות הוגנת:
הסדר יחסי משכיר-שוכר: