מיטל דהרי - שינויים במקצוע התיווך? (05.06.19)
שינויים במקצוע התיווך - לטובה או לרעה עד כדי ביזוי וביטול המקצוע?

05.06.2019

משרד המשפטים פועל לביטול הרגולציה בתחום התיווך והעברת האחריות לרשות להגנת הצרכן ולמשרד הכלכלה.
💜 חלק מהמלצות משרד המשפטים לדעתי מבורכות כמו פרסום נכס רק באישור הבעלים, זיהוי הבעלים, החתמת שני הצדדים המאשרים לייצוג מקביל....
😱 וחלק מההמלצות מזעזעות וחסרות היגיון הכוללות ביטולם של מבחני התיווך, הדרישה להוצאת רשיון ומנגנון הדין המשמעתי. 
האם הגיוני שכל אדם יוכל להיות מתווך ללא הכשרה ופיקוח? האם רף הכניסה למקצוע אינו נמוך מספיק מלכתחילה? האם כבר עכשיו לא מספיק מאתגר לעבוד עם מתווכים מזדמנים ההורסים את השוק? האם זו פשיעה לדרוש ולקבל שכ"ט ראוי מהצרכן הישראלי והגנה בחוק כנותני שירות ומקצוע? 

בחו"ל התיווך נחשב כמקצוע כבוד כש-97% מעסקאות הנדל"ן דרך מתווכים ומחקרים אירופאים מוכיחים שהוא מייצב ומעלה כלכלת מדינה. רק במדינת היהודים....🇮🇱

🤓 צריך לזכור, בעסקאות נדל"ן מסתובב הון עצמי מאוד גבוה ולכן הרגישות מצריכה עבודת גישור בין הצדדים ע"י הון אנושי הראוי לכך. 

לדעתי, כנראה שמתווך שהוא באמת מקצועי וטוב ימשיך לעבוד ופחות יושפע משינויי השוק. מה דעתך?

השארו במעקב כי יהיה מעניין....