מיטל דהרי - שינויים בתחום התמ"א שיעלו לנו בכסף? איזו עיר שיאנית בתחום? (08.09.15)

08.09.2015

# שר האוצר משה כחלון החליט על הקמת 3 וועדות ערר נוספות במחוזות
מרכז ות"א אשר עתידות להתחיל לעבוד לאחר החגים.
המהלך הזה יזרז תהליך הוצאת היתרי בנייה בכך
שיקל על לחץ העבודה השורר ב- 2 הוועדות הקיימות
ויפתור את עניין ניגוד האינטרסים של יו"ר המנועים מטיפול בתיקי תמ"א.

# "מרכז השלטון המקומי בישראל" ו"פורום 15 הערים הגדולות בישראל" התאחדו בעמדה חריפה כנגד תוכנית התמ"א במתכונתה הנוכחית ויציגו בחודש הקרוב נייר עמדה חריף למטה הדיור בממשלה עם הצעה לשנות לתוכנית חדשה המשלבת 2 מסלולים: 
1. חיזוק ומיגון מבנים ללא תוספת יחידות דיור. האחריות המשפטית והמימונית תוטל על הדיירים והאחריות התפעולית על הרשות המקומית.
יועמד מנגון ממשלתי אשר יסייע במימון לנזקקים.
2. הרשות להתחדשות עירונית, אשר הקמתה אושרה לאחרונה ע"י הממשלה, תתן מענה וסיוע לרשויות המקומיות בתהליכים להתחדשות עירונית.
בנוסף, הכנת תוכנית אב עירונית להתחדשות עירונית בכל עיר וקידומן
במסלול מזורז, עם סיוע בהיגוי ומימון. 
- ההצעה מבקשת בנוסף לבטל את פטור היטל השבחה אשר
על הדיירים בעקרון לשלם בתוכניות תמ"א, בכך יעודד עיריות
לאשר התוכניות כשתהיה הכנסה כספית לפיתוח תשתיות מהמס שיגבה. 

# משרד האוצר פרסם נתונים לגבי היקף אישורי תמ"א לשנת 2014 -
ישנה האצה בתחום! כאשר מטרת שר האוצר משה כחלון להרחיב את
פעילות התמ"א ולשפר מימושה בפועל:
הדו"ח מראה עלייה של כ- 25% בבקשות להיתרי תמ"א משנה קודמת,
ירידה של 5% במתן האישורים, מימוש מסלול פינוי ובינוי הולך ומתחזק לעומת מימוש מסלול חיזוק מבנים קיימים, רוב הבקשות שהוגשו להיתר היו במחוז ת"א ולאחר מכן חיפה ומרכז.
ת"א ראשונה במספר הגשת הבקשות אך שנייה באישורים לאחר הרצליה כאשר זמן הטיפול הממוצע בבקשה לתמ"א בהרצליה עומד על 3 חודשים  בלבד! >
 
 נקודה למחשבה למשקיעים.

לצערי, זמן הטיפול ארוך בבקשות בגבעתיים, ר"ג ות"א... 

בהחלט נושא למעקב!

האם צפויים לנו שינויים בתחום התחדשות עירונית? האם זה יעלה לנו בכסף?  ואיזו עיר היא שיאנית בתחום התמ"א?