מיטל דהרי - תוכנית אב לתכנון ולבנייה בגבעתיים (04.08.16)
תכנית מתאר (אב) בתחום תכנון ובנייה בגבעתיים

04.08.2016

תושבים ובעלי דירה בגבעתיים? בקרוב:


תכנית מתאר אשר תבהיר מה ניתן לבנות והיכן בהתחדשות עירונית תוך התחשבות בצפיפות, תשתיות וצביונה הייחודי של העיר.

 ישר כח לעוסקים בדבר!
מידע נוסף על תוכנית האב -
סיקור פורום גבעתיים פלוס להתחדשות עירונית אשר התקיים ב- 14.12.2016