מיטל דהרי - Album - הקונגרס החברתי השני למשבר הדיור 08.11.2015